custom
textpage
0
0
incvat
us
1
%
Excl. BTW
Incl. % BTW
Korting
https://cdn.webshopapp.com/shops/331854/themes/178690/assets/icon-bwb-blue.svg?20231204210325
https://cdn.webshopapp.com/shops/331854/themes/178690/assets/icon-installer-black.svg?20231204210325
https://cdn.webshopapp.com/shops/331854/themes/178690/assets/icon-tag-white.svg?20231204210325
https://cdn.webshopapp.com/shops/331854/themes/178690/assets/icon-warehouse-white.svg?20231204210325
https://cdn.webshopapp.com/shops/331854/themes/178690/assets/icon-warehouse-black.svg?20231204210325

Privacyverklaring Security Unlimited B.V.

Security Unlimited BV hecht veel waarde aan uw privacy. De gegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons zorgvuldig beschermd en vertrouwelijk behandeld. Security Unlimited BV gevestigd aan de Dr de Blecourtstraat 47 6541DD te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Security Unlimited BV verzamelt, alsook over de wijze waarop Security Unlimited BV. deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het versturen van een formulier op de website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenhang met de cookie verklaring van Security Unlimited.

Deze privacy verklaring is van toepassing op al onze (potentiële) klanten, voormalige klanten, websitebezoekers en overige relaties.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Security Unlimited BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bankgegevens, bestel en betaalhistorie
 • Aan uw installaties toegekende gegevens zoals installatienummers, instellingen en samenstelling
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)

Security Unlimited BV verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van een van de websites Security Unlimited BV. Zo zal Security Unlimited BV., bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke browser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Security Unlimited BV toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegeven?

Security Unlimited BV verwerkt uw persoonsgegevens om tal van redenen, waaronder tot doel:

 • Contact met u op te kunnen nemen en te onderhouden
 • Communicatie en bedrijfsprocessen gemakkelijker te laten verlopen
 • Onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Te voldoen aan onze administratieve en fiscale verplichtingen
 • Facturatie mogelijk te maken
 • Het sturen van gerichte mailing
 • Om u te informeren over wijziging in onze diensten en producten

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u, maar halen deze ook uit de Kamer van Koophandel, Kadaster of een andere openbaar toegankelijk bron. Ook kunnen wij gegevens ontvangen van een verzekeraar, gemeente of andere betrokkene.

Mogen wij zomaar uw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken enkel persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens alleen wanneer:

 • U daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Dit noodzakelijk is om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren.
 • Dit noodzakelijk is om te voeldoen aan onze wettelijke verplichting.
 • Dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Security Unlimited BV uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacyverklaring onder ‘Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegeven?’.

Delen van persoonsgegevens met derden

Security Unlimited BV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij maakt Security Unlimited BV gebruik van derde parijen voor het beheren van onze systemen, het plaatsen van advertenties en het hosten van onze websites.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Security Unlimited BV. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Security Unlimited BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Security Unlimited BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Security Unlimited BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Security Unlimited BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected].

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangevuld of gewijzigd. Wij raden iedereen waarop deze verklaring betrekking heeft dan ook aan onze website periodiek te bezoeken. Deze versie is opgesteld in mei 2018

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »